Autoklávy


Cominox


Automatická regulácia nasýtenej pary ako aj iné špecifické technické riešenia umožňujú

znížiť použité množstvo vody na minimum a zároveň dosiahnuť optimálny rozdiel teplôt medzi

stenami komory počas sterilizačného procesu, menej ako 0,5°C..


Katalog si môžete stiahnuť tu.